Вид материал: Полиетилен - HDPE първичен материал

    Дънен фалт:

    Дупки за вентилация:

    Брой на дупките: