Вид материал: Полиетилен - LDPE рециклиран материал

    Страничен фалт: