Характеристика:

  • Ширина: 5 см.
  • Дължина: 5 м.
  • Цвят: зелено/червен
  • Срок на издръжливост: до 7 години