За какво се използва?

В градинарството, мулчиращото  фолио се използва за контролиране на почвената температура, регулиране на влагата, ограничаване на растежа на плевели, предпазване от гризачи и по този начин се постига увеличение на добива. Този тип фолиа намира широко приложение в отглеждането на плодови и зеленчукови култури по целия свят. През последните години развитието на селскостопанската наука и технология доведе до значителни промени в селското стопанство, като мулчиращото фолио се оказа ключов елемент в отлгеждането на кутури.

Кой е по-добър?

Съвременния мулч се разделя на две основни категории: Органичен и Неорганичен. Органичният, които е също и биоразградим, е много по-скъп и предлага по-слаби резултати. През последните шестдесет години разнообразни природни материали са играли ролята на мулч. Такива са листата, сламата, гниещата зеленина, компостът и други. Техният ефект не е бил задоволителен и именно затова се създава и неорганичният мулч. Той е напълно устойчив на вода, ефективно регулира влагата в почвата, което допринася за намаляване разходите за употребата на вода. Заради своята икономичност и ефективност, неорганичният мулч бързо става водещ елемент и ключов фактор в селското стопанство.

Основни свойства:

 • Водоустойчивост – мулчиращо фолио  предотвратява изпарението на влагата от почвата, поддържайки я влажна, което намалява нуждата от често поливане
 • Топлоизолация – фолито запазва топлината, което помага по-бързото зараждане на растенията и укрепва кореновата им система
 • Защита от плевели – мулчът предотвратява растежа на плевели и треви, като ограничава достъпа на светлина и въздух до почвата
 • Подобряване на добива – стабилната среда, създадена от мулча, допринася за по-добър, по-бърз и по сигурен растеж на растенията
 • Защита от ерозия – фолиото помага да се предотврати почвена ерозия, като съхранява почвата и я предпазва от дъжд
 • Защита от болести – мулчът може да представлява бариера срещу различни болести и вредители, които могат да атакуват растенията
 • Регулиране на температурата – фолиото помага да се поддържа стабилна температура около корените на растенията, което е особено важно при смяната на времето.

Основни параметри:

 • Ширина – изборът на ширина се влияе от разстоянието между редовете. В повечето случаи мулч с ширина от 1.00 до 1.50 метра отговаря на изискванията на потребителите.
 • Дебелина – освен за слънчева стерилизация, дебелината на фолиото оказва влияние и на издръжливостта му
 • Прорези – контролираните прорези могат да бъдат полезни за регулирането на вода в почвата, но прекалените такива мога да насърчават растежа на плевели
 • Цвят – цветът влияе на почвената температура, на въздуха около растенията, солеността на почвата, използването на вода, изпаренията, както и на движението на соли

Източници:

 1. “Mulching Film in Agriculture.” IOPScience.
 2. “Effects of Plastic Film Mulching on Soil Water.” MDPI.
 3. “History and Impacts of Plastics in Agriculture.” ScienceDirect.
 4. “Effects of Plastic Film Mulching on Yield of Crop.” PubMed.
 5. “Mulching – The Basics.” USDA.
 6. “Organic Mulch vs. Inorganic Mulch: Living and Inanimate Aids.” The Plant Bible.
 7. “An update on polyethylene and biodegradable plastic mulch films.” ScienceDirect.
 8. “Effect of Plastic Film Colours and Perforations on Energy Distribution.” MDPI.
 9. “Biodegradable Plastic Mulch Films for Sustainable Specialty.” Springer.
 10. “The Effects of Plastic Mulch Systems on Soil.” ResearchGate.